Anh tóc vàng ôm mặt nói đĩ mẹ nhục quá giờ sao?

Anh tóc vàng ôm mặt nói đĩ mẹ nhục quá giờ sao?

Nghĩ lại những chuyện đã làm trong quá khứ chỉ biết xấu hổ ơi là xấu hổ.