Ảnh Trấn Thành khóc khi dẫn chương trình

Ảnh Trấn Thành khóc khi dẫn chương trình

Có những chuyện bình thường cũng làm cho con người ta khóc vì cảm động.

Xem thêm: