Ảnh X quang trước và sau khi mua iPhone 12: thiếu mất 1 quả thận

Ảnh X quang trước và sau khi mua iPhone 12: thiếu mất 1 quả thận

Sau khi mua iphone 12 pro max thì chỉ còn 1 quả thận. Vẫn còn tiền chụp X quang là tốt rồi.