Áo có logo Đù Ma (áo Duma)

Áo có logo Đù Ma (áo Duma)

Áo có logo Đù Ma (áo Duma)

Rồi ai dám mặc chiếc áo này ra đường chứ hả?