Áo đỏ ôm ngực nói hận cuộc đời anh chơi tinh thể trắng

Áo đỏ ôm ngực nói hận cuộc đời anh chơi tinh thể trắng

Áo đỏ ôm ngực nói hận cuộc đời anh chơi tinh thể trắng

Để cơn nghiện chiến thắng nỗi nhớ em!

Meme liên quan: