Bà già áo hồng nói nghe mắc ỉa hết sức

Bà già áo hồng nói nghe mắc ỉa hết sức

Dùng để comment và các status triết lý của lũ bạn thân. bà già nhăn mặt nghe mắc ỉa hết sức