Bà cụ già đang mài dao phóng lợn

Bà cụ già đang mài dao phóng lợn

Chờ bà tí sắp xong rồi, nó cần phải thật sắc lẹm.

Xem thêm: