Bà cụ già đang mài dao phóng lợn

Bà cụ già đang mài dao phóng lợn

Bà cụ già đang mài dao phóng lợn

Chờ bà tí sắp xong rồi, nó cần phải thật sắc lẹm.

Meme liên quan: