Bà nói với Nobita: con cháu đứa nào tao cũng thương, ghét nhất là thứ xạo lon như mày

Bà nói với Nobita: con cháu đứa nào tao cũng thương, ghét nhất là thứ xạo lon như mày

Bà nói với Nobita: con cháu đứa nào tao cũng thương, ghét nhất là thứ xạo lon như mày

Cứ thật thà thì ai ai cũng yêu thương cả.

Meme liên quan: