Bà sẽ theo dõi mày - người phụ nữ nấp ở trên trần nhà nhìn xuống

Bà sẽ theo dõi mày - người phụ nữ nấp ở trên trần nhà nhìn xuống

Mọi người cứ tự nhiên đừng quan tâm đến tôi. Tôi ở đây chỉ để hóng thôi.