Bác sĩ nói lịch mổ mắt của cậu vào tuần sau nhé

Bác sĩ nói lịch mổ mắt của cậu vào tuần sau nhé

Đôi mắt này cần phải được trùng tu ngay lập tức.

Xem thêm: