Bài post ở trên khá bẩn bựa, để tôi lau màn hình cho

Bài post ở trên khá bẩn bựa, để tôi lau màn hình cho

Được dùng với các trường hợp bài post hoặc status gây cảm giác bẩn bựa.

Xem thêm: