Bạn không thể dùng tiền mua được hạnh phúc vì bạn không có tiền

Bạn không thể dùng tiền mua được hạnh phúc vì bạn không có tiền

Bạn không thể dùng tiền mua được hạnh phúc vì bạn không có tiền

Rõ ràng, không cãi thêm dù chỉ là 1 lý lẽ nào nữa.

Xem thêm: