Bản nhạc có những nốt nhạc giống làm tình nhiều tư thế nhạy cảm

Bản nhạc có những nốt nhạc giống làm tình nhiều tư thế nhạy cảm

Đừng nhìn vào máu nốt nhạc, đặc biệt là mấy nốt cuối, xin cảm ơn.