Bàn phím máy tính toàn phím F

Bàn phím máy tính toàn phím F

Bàn phím máy tính toàn phím F

"Press F to Pay Respects" (Hãy nhấn F để tỏ lòng thành kính)