Bàn tay của em bé bụ bẫm ra dấu OK

Bàn tay của em bé bụ bẫm ra dấu OK

Bàn tay của em bé bụ bẫm ra dấu OK

OK mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi hoặc đồng ý với một ý kiến gì đó.