Bàn tay của em bé bụ bẫm ra dấu OK

Bàn tay của em bé bụ bẫm ra dấu OK

OK mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi hoặc đồng ý với một ý kiến gì đó.