Bạn thân ơi, như bạn đã thấy tôi với bạn đều là dân chơi

Bạn thân ơi, như bạn đã thấy tôi với bạn đều là dân chơi

Giữa chúng ta có một mối liên kết chặt chẽ.

Xem thêm: