Bắn tim biu biu

Bắn tim biu biu

Hãy nhận lấy hỡi con người đáng yêu cùng cực kia.

Xem thêm: