Bảng điện tử xe bus hiện điểm dừng tiếp theo là Nghĩa trang Văn Điển

Bảng điện tử xe bus hiện điểm dừng tiếp theo là Nghĩa trang Văn Điển

Comment cho mấy đứa sống khôn quá không biết bao giờ chết.