Bảng hiệu đường Trần Duy Hưng

Bảng hiệu đường Trần Duy Hưng

Tình cờ ta gặp nhỏ... trến phố Trần Duy Hưng...

Xem thêm: