Băng rôn khẩu hiệu: hôm nay chạy lung tung, năm sau cỏ xanh mộ

Băng rôn khẩu hiệu: hôm nay chạy lung tung, năm sau cỏ xanh mộ

Băng rôn khẩu hiệu: hôm nay chạy lung tung, năm sau cỏ xanh mộ

Dịch đến tốt nhất là ở nhà cùng nhau để an toàn hơn.