Bánh trung thu nhân đất đá - Bánh trung thu mùa COVID

Bánh trung thu nhân đất đá - Bánh trung thu mùa COVID

Thời buổi covid ai cũng đói kém. Thôi có bánh trung thu mà ăn là mừng rồi. Cạp đất đá mà ăn thôi.

Xem thêm: