Bảo bối cây búa gọi người thân của Doraemon (lấy thằng bạn, ông anh thế thân chuyện khó nói)

Bảo bối cây búa gọi người thân của Doraemon (lấy thằng bạn, ông anh thế thân chuyện khó nói)

Bảo bối cây búa gọi người thân của Doraemon (lấy thằng bạn, ông anh thế thân chuyện khó nói)

Trong mỗi chúng ta đều tồn tại tôi, thằng bạn, ông anh. Khi nào gặp chuyện gì khó nói cứ bảo mấy đứa này ra gánh giùm, đảm bảo hiệu quả.

Meme liên quan: