Báo đốm vỗ vai nai con: vui lên bạn ơi, bạn mà buồn tôi ăn bạn luôn đấy

Báo đốm vỗ vai nai con: vui lên bạn ơi, bạn mà buồn tôi ăn bạn luôn đấy

Báo đốm vỗ vai nai con: vui lên bạn ơi, bạn mà buồn tôi ăn bạn luôn đấy

Đừng có mà trầm cảm với buồn bã nữa nhé.