Báo hồng nhún vai ai rồi cũng sẽ bê đê thôi

Báo hồng nhún vai ai rồi cũng sẽ bê đê thôi

Báo hồng nhún vai ai rồi cũng sẽ bê đê thôi

Suy cho cùng thì ai cũng phải sống đúng với bản thân mình thôi.

Meme liên quan: