Batman tát người đàn ông đang nói ơ mây chình câm mồm

Batman tát người đàn ông đang nói ơ mây chình câm mồm

Batman tát người đàn ông đang nói ơ mây chình câm mồm

Suốt ngày nhai đi nhai lại ơ mây chình gút chóp em.

Meme liên quan: