Bây giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ trái tim này ra và xát muốt lên nó

Bây giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ trái tim này ra và xát muốt lên nó

Cách để làm tổn thương trái tim một ai đó.