Bé gái áo đỏ chán chường và sốc nặng

Bé gái áo đỏ chán chường và sốc nặng

Bé gái áo đỏ chán chường và sốc nặng

Đau đớn, sốc thật sự và không biết nói gì.