Bé gái áo đỏ tóc ngắn đang cầm súng

Bé gái áo đỏ tóc ngắn đang cầm súng

Hãy nhận lấy viên đạn này thay cho trái tim của em.