Bé gái áo hồng có cái nhìn nheo mắt khó hiểu

Bé gái áo hồng có cái nhìn nheo mắt khó hiểu

Như kiểu "tao không còn gì để nói với mày nữa rồi".