Bé gái cầm nhiều trái sầu riêng chọi

Bé gái cầm nhiều trái sầu riêng chọi

Hãy nhận lấy bằng tất cả sự kính trọng.

Xem thêm: