Bé gái cầm thánh giá nói chúa sẽ cứu rỗi linh hồn mày

Bé gái cầm thánh giá nói chúa sẽ cứu rỗi linh hồn mày

Lạy chúa trên cao turn down for what. Lạy chúa tôi. May mà con theo đạo phật.

Xem thêm: