Bé gái khóc nước mắt thành hai hàng

Bé gái khóc nước mắt thành hai hàng

Ai khóc nỗi đau này?