Bé gái tóc ngắn cầm thìa chỉ tay mày cẩn thận đó nha

Bé gái tóc ngắn cầm thìa chỉ tay mày cẩn thận đó nha

Còn ý kiến ý cò một lần nữa là tao khóc đó.