Bé gái trang điểm nói em sẵn sàng làm cô dâu rồi

Bé gái trang điểm nói em sẵn sàng làm cô dâu rồi

Bé gái trang điểm nói em sẵn sàng làm cô dâu rồi

Khi crush thả tim vào status của bạn.