Bé gái trề môi đặt tay lên ngực hoảng sợ

Bé gái trề môi đặt tay lên ngực hoảng sợ

Bé gái trề môi đặt tay lên ngực hoảng sợ

Xin đừng làm trái tim bé bỏng này bị tổn thương.