Bé gái trợn mắt nói tất cả là của tao của tao

Bé gái trợn mắt nói tất cả là của tao của tao

Dùng khi bạn muốn chiếm lấy hoàn toàn một ai đó chăng?

Xem thêm: