Bé trai lườm nguýt với đầy dấu hỏi

Bé trai lườm nguýt với đầy dấu hỏi

Dùng trong trường hợp đang thắc mắc điều gì đó vô cùng hư cấu.