Bé Xuân Mai hát thứ hai là này đầu buoi

Bé Xuân Mai hát thứ hai là này đầu buoi

Cho nên mình ghét nhất là thứ hai. Chấm hết.

Xem thêm: