Bé Xuân mai hát thứ hai là ngày đầu buoi

Bé Xuân mai hát thứ hai là ngày đầu buoi

Bé Xuân mai hát thứ hai là ngày đầu buoi

Đi làm đi học chỉ yêu nhất ngày thứ 7 chủ nhật và ghét nhất ngày thứ hai.

Meme liên quan: