Bên nào sai chính tả bên đó thua

Bên nào sai chính tả bên đó thua

Khi bạn sai chính tả, mọi lý lẽ giáo điều đều trở nên xàm xí.