Bị che mắt - giả bộ mù đi má

Bị che mắt - giả bộ mù đi má

Đừng nhìn những thứ không xứng đáng với đôi mắt của mình như thế chứ.

Xem thêm: