Bị đâm thủng tim vẫn nói giờ ta chẳng còn thấy đau đớn gì cả

Bị đâm thủng tim vẫn nói giờ ta chẳng còn thấy đau đớn gì cả

Bị đâm thủng tim vẫn nói giờ ta chẳng còn thấy đau đớn gì cả

Tim đã mất rồi nên nỗi đau cũng mất theo.

Xem thêm: