Bị mắng, cô gái ném đơn xin nghỉ việc vào mặt sếp rồi ra Trần Duy Hưng đứng

Bị mắng, cô gái ném đơn xin nghỉ việc vào mặt sếp rồi ra Trần Duy Hưng đứng

Sau đó cô ra Trần Duy Hưng đứng đường, sống hạnh phúc mãi cho đến khi gặp chồng cô bây giờ.