Bi thương tôi mang trời xanh không thấy nổi

Bi thương tôi mang trời xanh không thấy nổi

Người ngoài làm sao biết được nỗi bi ai này?

Xem thêm: