Binz nói ờ mây chình gút chóp em - amazing, good job

Binz nói ờ mây chình gút chóp em - amazing, good job

Binz nói ờ mây chình gút chóp em - amazing, good job

Một lời khen khiến cả dân mạng cùng nhau cười ồ.

Meme liên quan: