BinZ vỗ tay thán phục trong game show Rap Việt

BinZ vỗ tay thán phục trong game show Rap Việt

BinZ vỗ tay thán phục trong game show Rap Việt

Amazing gút chóp em, 1 giây trước thảm họa.

Meme liên quan: