BinZ vỗ tay thán phục trong game show Rap Việt

BinZ vỗ tay thán phục trong game show Rap Việt

Amazing gút chóp em, 1 giây trước thảm họa.

Xem thêm: