Bịt mắt không dám nhìn luôn á

Bịt mắt không dám nhìn luôn á

Nhưng con mắt nó chạy xuống dưới rồi :))