Bịt tai nói đừng nói gì, tôi chỉ muốn đi ỉa

Bịt tai nói đừng nói gì, tôi chỉ muốn đi ỉa

Đây là bạn khi nghe mấy lời hay ý đẹp của lũ bạn thốt ra.