Bộ ba phép thuật Harry Potter cầm phóng lợn

Bộ ba phép thuật Harry Potter cầm phóng lợn

Ai rồi cũng phải cầm phóng lợn mà thôi.