Bố cầm ghế nhựa xanh là rượt đánh con gái

Bố cầm ghế nhựa xanh là rượt đánh con gái

Bố cầm ghế nhựa xanh là rượt đánh con gái

Cảm động tình cảm cha con yêu thương nhau thắm thiết sau khi đi họp phụ huynh học sinh về.